Informatie vooraf

Alle studenten krijgen voor de OWee een boekje (de BINAS) met daarin informatie over welzijn, studeren en student & stad.

App

In de app van de OWee is duidelijk uiteengezet waar je terecht kunt voor elke vorm van hulp tijdens, maar zeker ook na, de OWee.  Verder wordt via de app tijdens de OWee elke dag een pushmelding gestuurd met een enquête met vragen over hoe de deelnemers zich voelen. De antwoorden hierop worden elke dag bekeken en er wordt actie ondernomen indien nodig.

Mentoren

Deelnemers aan de OWee worden in groepen van circa 10 studenten met 2 mentoren ingedeeld. Deze mentoren zijn ouderejaars studenten en het eerste aanspreekpunt voor deelnemers. Ze begeleiden de deelnemers gedurende de eerste weken van hun studententijd en worden betaald door de TU Delft. Ze tekenen een overeenkomst en moeten de 'Mentorendagen' bijwonen. Op deze dagen krijgen ze voorlichting over hun voorbeeldfunctie, verantwoordelijkheden en worden ze getraind om goed om te gaan met moeilijke situaties. 

Ben je oké?

Twee jaar geleden bundelden de OWee en de studentenverenigingen van de VerenigingsRaad hun krachten met de campagne 'Ben je Oké?' van Rutgers. Op alle evenementen van zowel de OWee als de studentenverenigingen zijn posters geplaatst met de aanspreekpunten bij grensoverschrijdend gedrag. De campagneflyers zijn ook verspreid onder deelnemers. 

 Als toevoeging op de ‘Ben je oké?’ campagne zullen er 'aanvoerdersbanden' zijn voor iedereen binnen de OWee-organisatie die aanspreekbaar is als deelnemers zich niet prettig voelen. Door het unanieme karakter van deze banden zullen ze duidelijk herkenbaar zijn binnen de verschillende verenigingen en evenementen. 

psychologen en zorg

 

Er zal dagelijks een inloopspreekuur zijn bij de studentenpsychologen van de TU Delft van 12.45 – 13.45 uur. 

Ook is er 24 uur per dag de mogelijkheid contact op te nemen voor eerstelijnszorg in het geval iemand onverhoopt te maken krijgt met ongewenst gedrag. 

verantwoord alcoholgebruik

Zo’n tachtig procent van de aankomend eerstejaars studenten lopen de OWee.  In de transitie van middelbare scholier naar student komt er veel op de OWee deelnemers af. Tijdens de OWee proberen wij ze goed voor te bereiden en voor te lichten over diverse onderwerpen zoals welzijn, gedrag en sociale veiligheid. Hierbij worden wij geadviseerd vanuit diverse afdelingen zoals  Studentenzaken (ESA). De OWee volgt het alcoholbeleid van de TU Delft en wij dragen samen met de partners van het Kernteam Verantwoord Alcoholgebruik de boodschap uit hoe deelnemers verantwoord om kunnen gaan met alcohol- en middelengebruik.  Aan de hand van een maandelijks kernteamoverleg, is er dit jaar weer een alcoholconvenant afgesloten.

 

In de OWee van 2023 is er een daling van 42% geweest als het gaat om alcoholgebruik ten opzichte van 2022.  Aan de hand van de maatregelen die in 2023 zijn getroffen en een aantal toevoegingen, willen wij deze trend door zetten. De volgende maatregelen worden getroffen: 

  

  • Alcohol wordt pas geschonken vanaf vijf uur ’s middags. 
  • Bij 3 van de 15 evenementen die in het reguliere programma van de OWee zitten wordt alcohol geschonken. 
  • In plaats van regulier Heineken (5% alcohol) wordt er nu alleen Heineken Silver (4% alcohol) geschonken. 
  • Het aantal 0.0-opties is uitgebreid van één naar drie, dit is natuurlijk naast frisdrank en water. 
  • De 0.0-opties zijn (in tegenstelling tot de inkoopprijs, deze is duurder dan Heineken Silver), even duur als Heineken Silver aan de bar. 
  • Het gebruik van hardcups ontmoedigt het halen van veel bier tegelijk. 
  • De hardcups zijn kleiner van formaat ten opzichte van reguliere bekers. 
  • Slogan 0.0wee = Oke  
  • Mentoren (ouderejaars studenten) tekenen sinds twee jaar geleden een overeenkomst waarin specifiek staat dat ze verantwoordelijk zijn om te letten op de hoeveelheid alcohol die de deelnemers in hun mentorgroepje nuttigen. 
  • Geen studentenvrijwilligers meer achter de bar maar extern barpersoneel. Het externe barpersoneel is opgeleid om  te stoppen met schenken wanneer deelnemers te beschonken zijn. Dit barpersoneel komt niet uit Delft, zal de deelnemers niet kennen en zal dus minder drank gratis weggeven, waar dat vroeger wel het geval was.