dinsdag 16 mei 

20:00 - 22:00 
Buurthuis 'De Wending' 

 Voor de bewoners aan de Schie is er een aparte klankbordbijeenkomst. Wij heten u graag welkom om met ons in gesprek te gaan hoe we het diner langs de Schie en de Parade het best kunnen vormgeven zodat het een ervaring is waar iedereen met een goed gevoel op terug kan kijken.